119034, Moscow, 1st Zachatyevskiy lane, 4, EVENT HALL “InfoProstranstvo” tel.: +7 (495) 690 72 41